• דרגת זיהום

  • 14
  • 15
 • רמת אבזור בטיחותי

  • 6
  • 7

*צבע מטאלי בתוספת תשלום

רמת איבזור בטיחותי

קוד דגם תיאור דגם רמת אבזור בטיחותי
156 INSIGNIA Innovation אוט' 1.5 165 כ"ס 6
155 INSIGNIA Innovation Premium 1.5 165 hp 7

one is the lowest and eight is the highest point of safety level

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

צריכת דלק וזיהום אויר

דגם נתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק״מ דרגת זיהום אוויר
עירונית בין עירונית
INSIGNIA Innovation אוט' 1.5 165 כ"ס 7.5 5.3 9
INSIGNIA Innovation Premium 1.5 165 hp 7.5 5.3 9

* נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן (EU) 2017/1151 ** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) התשס"ט 2009

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי **

אחד הוא המספר המזערי וחמש עשרה הוא המספר המירבי של זיהום אוויר

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15

** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) התשס"ט 2009