• דרגת זיהום

  • 12
  • 8
 • רמת אבזור בטיחותי

  • 7

רמת איבזור בטיחותי

תיאור דגם רמת אבזור בטיחותי
GRANDLAND X Enjoy 1.2 130hp 7
GRANDLAND X Innovation 1.2 130hp 7
GRANDLAND X Innovation 1.5D 130hp 7
GRANDLAND X Enjoy 1.5D 130hp 7

one is the lowest and eight is the highest point of safety level

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

צריכת דלק וזיהום אויר

דגם נתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק״מ* דרגת זיהום אוויר
GRANDLAND X Enjoy 1.2 130hp 6.1 משולב 14
GRANDLAND X Innovation 1.2 130hp 6.1 משולב 14
GRANDLAND X Innovation 1.5D 130hp 4.5 משולב 6
GRANDLAND X Enjoy 1.5D 130hp 4.5 משולב 6

* נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן (EU) 2017/1151 *נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה. ** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) התשס"ט 2009

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי **

אחד הוא המספר המזערי וחמש עשרה הוא המספר המירבי של זיהום אוויר

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15

** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) התשס"ט 2009