הצהרת פרטיות


הצהרת פרטיות

תקנון אתר אופל ישראל

האתר מנוהל על ידי ש.י.ר. - שלמה יבוא רכב בע"מ, המנויה על קבוצת החברות בבעלות שלמה שמלצר והינה היבואנית הרשמית של רכבי Opel Ag לישראל ("אופל"). החברה רשומה כדין בישראל.

הינך מצהיר, כי ידוע לך השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הניתנים באמצעותו מעיד על הסכמתך לתנאים המפורטים להלן, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה.

תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

בשימושך באתר, הנך מצהיר כי קראת והבנת את כל התנאים המפורטים להלן, וכי הנך מסכים להם.

נגישות

Opel Ag מחויבת כי אתרי האינטרנט שלה יהיו נגישים לכל המשתמשים.

הודעות

א. המידע המובא כאן נועד להיות מקיף ככל האפשר. אנו שומרים לעצמנו את הזכות, כדי לבצע שינויים בכל עת, ללא הודעה מוקדמת, מחירים, צבעים, חומרים, ציוד, מפרטים, מודלים וזמינות.

ב. החברה אינה מתחייבת כי כל הקישורים ("לינקים") שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. העובדה שתמצא באתר זה קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באותו אתר הינו מלא, מהימן, עדכני או אמין. לאופל וסוכנויות הפרסום שלה אין שליטה או אחריות על תוכן של אתרים עצמאיים המספקים קישורים אלה למבקרים בו לנוחיות שלהם.

תנאי שימוש

1. קניין רוחני

1.1. כל החומרים המופיעים באתר הינם קניינה הרוחני של אופל המוגנים בהתאם לזכויות יוצרים, סימני מסחר וזכויות קנייניות נוספות ואחרות. למען הסר ספק, כל האתר, על כל תוכנו מוגן באמצעות זכות יוצרים כיצירה אחת שלמה. אינך רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה, להשתמש באתר או בכל חלק ממנו לשם יצירת יצירה אחרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר כולו, או חלקו לכל מטרה אחרת, זולת אלו המפורטות בתנאי השימוש. למרות האמור לעיל, אין לשנות מסמכים או גרפיקה המיוחסים לאתר בכך דרך, אין להפריד את הגרפיקה מהטקסט ולהיפך וזכות יוצרים של "אופל" וסימן המסחרי יופיעו בכל העותקים.

1.2. זאת ועוד, הנך מתחייב לא להעביר אל האתר, בכל אמצעי שהוא, חומרים כלשהם המוגנים באמצעות זכויות יוצרים, סימני מסחר ו/או כל זכות קניינית אחרת, אלא אם קיבלת לשם כך את רשותו של בעל הזכות הרלוונטית מראש בכתב. כל הנזקים שייגרמו יהיו עליך לרבות נטל הראיה באם חומר כאמור מוגן או אינו מוגן ע"י זכויות קניין רוחני כאמור, יחול עליך בלבד.

1.3. כמו כן, כל העברת חומר כאמור ממך אל האתר, תחשב באופן אוטומטי כהסכמתך לתת לאופל הרשאה מלאה ובלתי חוזרת, ללא תמורה וללא הגבלת זמן, להשתמש בחומרים בכל צורה שתחפוץ לרבות להעתיק, לתרגם ו/או להפיץ בין כיצירה שלמה ובין בחלקים וכן לשלבו ביצירה אחרת, בכל אופן אשר נמצא מתאים לדידה של אופל, וכן הנך מעניק בזאת הרשאה בלתי חוזרת לכל משתמש אחר באתר להשתמש בחומר, כחלק מחומרי אופל, בהתאם לתנאי השימוש באתר.

2. קישור לאתר

אם ברצונך לספק קישור לאתר זה , הקישור חייב להיות לדף הבית של אופל.

3. שירות וגישה

ידוע לך כי אופל משקיעה מאמצים רבים כי האתר יהיה זמין 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע, אך למרות זאת ייתכנו מקרים בהם לא יהיה זמין בכל עת או תקופה כלשהי מסיבות שונות ובלי הודעה מראש, לרבות במקרה של כישלון מערכת או תקלה טכנית אחרת או תחזוקה או תיקונים אשר אינם בשליטה של אופל, וכן אופל תהא רשאית לסגור את האתר, באופן חלקי או מלא, וכן לשנות את מהות השימוש בו, בכל עת שתחפוץ. הודעה מתאימה תפורסם באתר, ככל ויתאפשר.

4. הסכמה לתנאי השימוש באתר

4.1. למעט פרטים אישיים מזהים, אשר נמצאים תחת מדיניות הפרטיות של אופל (המפורטת בתקנון זה), כל חומר אשר תשדר או תפרסם באתר ייחשב לא סודי ולא קנייני. אופל לא תהיה התחייבויות בגין חומרים אלו.ל "אופל" ונציגיה שלה "יהיו חופשיים להעתיק, לגלות, להפיץ, לשתף, בחומר כזה נתונים, תמונות, צלילים, טקסט.

4.2. בנוסף לכל האמור להלן, בעשותך שימוש באתר הינך מתחייב כי לא תעשה אחד או יותר מהדברים הבאים:

4.2.1. לא תעלה כל חומר המאיים, משמיץ, גס, מגונה, חתרנית, פוגעים, פורנוגרפי, אלים, העלול להסית לשנאה גזענית, מפלה, מאיים, שערורייתי, מסית, מחלל קודש, מפר סודיות, מפר פרטיות או העלול לגרום מטרד או אי נוחות, המעודד התנהגות המהווה עבירה פלילית או המקימה חבות אזרחית שיש בה הפרת דבר חקיקה כלשהו.

4.2.2. אינך יכול לעשות כל שימוש לרעה באתר זה לרבות, ללא הגבלה, על ידי פריצה התחזות לאדם או גוף כלשהו ו/או מסירת תיאור מסולף או הצגה כוזבת של קשר בינך ובין צד שלישי.

4.2.3. הטענה, שליחה או שידור של כל חומר שקרי ומטעה או חומר אשר נועד להערים על אדם או על גוף כלשהו, במישרין ו/או בעקיפין.

4.2.4. הטענה, שליחה או שידור של כל חומר מזיק מבחינה טכנית לרבות, שימוש ללא הגבלה, וירוסים, סוסים טרויאניים, תולעים, מרכיבים מזיקים, נתונים פגומים או תוכנות זדוניות אחרות או נתונים מזיקים, המתוכנן לשבש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר בשירות) את פעילות האתר.

4.2.5. הפצת "דואר זבל" (spam) לשרתי האתר, או הצפתם בכל דואר אחר.

4.2.6. שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור השירות.

4.2.7. פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויה באתר זה.

4.2.8. הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר (frame) או כחלק מאתר אחר ,(mirror) ללא הסכמה בכתב ומראש של אופל.

4.2.9. שימוש בכל רובוט, "תולעת" ,(spider) מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע באתר או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר זה.

4.2.10. הפרעה בכל דרך אחרת, או קטיעה של האתר (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר או של רשת המחשבים המחוברת אליה) או הפרה באופן כזה או אחר של הדרישות והפרוצדורות של האתר.

4.2.11. שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא.

4.2.12. איסוף או אגירת מידע אישי על משתמשים אחרים לשם מטרות כלכליות או בלתי חוקיות. כמו כן מכירה, הפצה או כל שימוש כלכלי במידע באתר או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אשר המידע רלוונטי לו.

4.3. אופל תשתף פעולה באופן מלא עם כל רשויות אכיפת החוק או בית המשפט המבקשות מאופל לחשוף את זהותו או לאתר מישהו פעילות באתר הינה בניגוד לתקנון זה ו/או לחוק.

5. אחריות:

5.1. הנך מצהיר שכל אחד מיחידי אופל ו/ או עובדיה, בעלי המניות שלה, סוכניה, ספקי התוכן וצד שלישי (אופל ו /או כל גוף או אדם הקשורים ו/ או מעורבים ביצירת ו/או הפקת ו/או הפצת האתר ותוכנו) יהיו פטורים מכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי מיוחד או אחר, כתוצאה מהשימוש באתר או כל אתר אינטרנט אחר המקושר אליו לרבות אך לא רק, אובדן או נתונים או רווחים, הפרעות בפעילות עסקית, נזקי חומרה ו/או תכנה הנובעים מתוכנה זדונית כלשהי או כל דבר פעילות אחרת אשר ינבע מפעילותך באתר.

5.2. הנך מצהיר כי ידוע לך כי אופל ו/או מי מטעמה עושה כל שביכולתה לוודא את תקינות ורצף פעולת האתר וכן את שלמות ורמת הדיוק והעדכון של המידע והתוכן הכלולים באתר, אולם אי ביכולתה להבטיח או לערוב לכך שהתקינות ו/או רציפות פעולת האתר ושל המידע ו/או השירות הניתנים באמצעותו, יהיו חופשיים ו/או חפים מהפרעות ו/או שגיאות ו/או גישה בלתי מורשית, כמו גם לתוצאות שיושגו כתוצאה מהשימוש באתר.

6. אחריות לתוכן האתר:

6.1. ידוע לך כי אופל עושה את מירב המאמצים כי המידע באתר זה מדויק ועדכני, עם זאת מאופי הדברים יתכנו שינויים ועדכונים במלאי הרכבים, במפרט הרכב, בצבע הרכב וכו', כך שייתכנו הבדלים בין המוצרים המוצגים באתר זה וממפרט הרכב העדכני.

6.2. זמינות חלק מהמוצרים שבאתר יכול ויהיו זמינים רק במדינות מסוימות או עשויים להיות זמינים בתשלום נוסף.

ללקוחות מומלץ לבדוק מראש את כל תכונות הרכב עם הסוכנות המקומית שלהם בשלב ההזמנה הפרונטלי ולא להסתמך על המידע שבאתר בטרם לביצוע עסקה, השקעה או נטילת חבות מכל סוג שהוא.

6.3. ידוע לך כי הדמיה/סימולציה בדבר תמחור הרכב באתר הן להמחשה בלבד ואין בה כדי לחייב את אופל וכי רק הזמנה חתומה על ידי הסוכנות המקומית תחייב את אופל, כאמור בסעיף 6.3. לעיל.

6.4. דגש ויובהר כי אופל לא תהא אחראית לאי התאמות כאלו ואחרות, בין המוצג בהדמייה/סימולציה לבין הרכב שיסופק לך, וכי אופל תנסה לעשות את מירב המאמצים, לספק לך רכב הדומה למאפייני הרכב כפי שהוגדר בהדמייה/ סימולציה, בכפוף לתנאי ההזמנה בסוכנות המקומית.

6.5. "אופל" שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מפרט המוצרים בכל עת, בלא שתהא אחראית לכל הפסד ו/או נזק שייגרם ללקוח עקב הסתמכותו על המידע באתר.

6.6. אין להסתמך על המידע שבאתר זה "כמו שהוא", ללא תנאים ו/ או אחריות או תנאים אחרים מכל סוג שהוא, וכי המפרטים, המוצרים והמחירים של פריטים כלשהם או כל מידע אחר, באתר עשוי שלא להיות מעודכן. לפיכך, אין לראות במידע שבאתר משום מתן התחייבות ו/או מצג כלשהם, בין אם במפורש, במשתמע או מכוח כל דין, כלפיך ו/או כלפי צדדיים שלישיים כלשהם.

6.7. החומר באתר זה נסרק ונבדק בטרם להעלאתו לאתר, אף על פי זאת, אופל ממליצה להפעיל סורק וירוסים ואמצעי מיגון נוספים בטרם לשימוש (בהתאם לתקנון זה) וכן להתייעץ עם מנהל רשת לפני הורדת כל חומר למחשב המחובר לרשת מחשבים.

6.8. בנוסף, נתונים טכניים המופיעים באתר חלקם נתוני השוואה בהתאם למידע של יצרני רכבים אחרים ונתונים טכניים אחרים מבוססים על נתונים שהתקבלו מהיצרן ואלו נקבעו בבדיקות מעבדה המבוצעות על פי התקנים האירופיים המחייבים ומתבססים, בין היתר, על תקינות מלאה של הרכב והמנוע וסביבת בדיקה מתאימה.

6.9. כמו כן, הנך מאשר כי ידוע לך שהתמונות המופיעות באתר הן להמחשה בלבד וכי ייתכן פער בין הצבע בצג המחשב לצבעים בפועל.

6.10. הנך מסכים, מצהיר ומתחייב במפורש ליטול על עצמך בלבד את כל האחריות לרבות כל סיכון אפשרי הנובעים מכל שימוש שתעשה באתר ו/או בכל קישור שיהיה מהאתר לכל אתר אחר.

7. אבטחת מידע

אופל מכבדת את הפרטיות של כל אדם המבקר באתר. מדיניות זו מפרטת את המידע שאופל עשויה לאסוף ולאחסן, ואיך זה ייעשה שימוש. אנא קרא את בקפידה כדי להבין את דעותינו ואת נוהלי לגבי הנתונים האישיים שלך ואיך נוכל לטפלככל ואינך מסכים – אל תשתמש באתר!

7.1. אנו עשויים לאסוף ולעבד את הנתונים הבאים לגביך:

7.1.1. מידע שתספק על ידי מילוי טפסים באתר. הכולל מידע שנמסר בעת ההרשמה להשתמש באתר, המנויים לשירותנו, פרסום חומר או המבקשת שירותים נוספים, אנו עשויים גם לבקש ממך מידע בעת דיווח על בעיה עם האתר שלנו.

7.1.2. אם פנית אלינו, אנו עשויים לשמור תיעוד של תכתובת זו.

7.1.3. אנו עשויים גם לבקש ממך להשלים סקרים בהם אנו משתמשים לצורכי מחקר.

7.2. כתובת IP ו - "עוגיות" (cookies):

במקרים מסוימים, אנו עשויים לאסוף מידע אודותיך, אם כי הוא לא זיהוי אישי. לדוגמא: כתובת ה – IP שלך, סוג של דפדפן אינטרנט בו אתה משתמש, סוג מערכת ההפעלה של המחשב בו אתה משתמש, וכן את שם הדומיין של האתר שממנו הגעת אל האתר שלנו או פרסומת. נתונים אלו הם סטטיסטיים אודות פעולות הגלישה של המשתמשים באתר ואינם לזיהוי. מאותה סיבה לעיל, כאשר אתה גולש באתר מידע מסיום עלול להישמר במחשבך.

באתר נעשה שימוש ב"עוגיות" (cookies) שהינם קבצים המכילים אותיות ומספרים הנשלחים לדפדפן בו אתה משתמש כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר וכדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות.

7.3. נתונים אישיים והשימוש בהם

7.3.1. לא נאסף כל מידע זיהוי אישי אודותיך (כלומר: שם, כתובת, מספר טלפון, או כתובת דוא"ל) -("נתונים אישיים") אלא אם פנית אלינו וסיפקת בעצמך את המידע, בעת בקשה ליצירת קשר עמנו לצורך מסחרי, אישי, שיפור שירות, לצורך סטטיסטי וכיוב'.

אם אינך רוצה שנאסוף את פרטיך האישיים , אנא אל תמלא אותם.

7.3.2. במידה ומילאת פרטים אישיים וברצונך שנסיר אותם, אנא צור קשר בכתובת הדוא"ל או מספר הטלפון המפורטים בחלק התחתון של מדיניות זו. אנחנו נעשה את מירב מאמצים כדי למחוק את המידע מן הרשומות שלנו.

7.3.3. אנו לא נמכור את הפרטים אשר מסרת, פרטייך יהיו גלויים לאופל ולחברות הקשורות אליה, קמעונאים או חברות העובדות מטעם אופל (צד שלישי נבחר).

7.3.4. ברצוננו להשתמש במידע זה על מנת לעדכן אותך במוצרים חדשים, שירותים, מחקר שוק ומבצעים. הצעות למדידת ושיפור השירות , אנו ישירות או צד שלישי שנחבר על ידנו, ולשם כך אנו ניצור איתך קשר ב- הודעה או בטלפון.

7.3.5. במידה ואתה לקוח קיים , ואנו או צד שלישי (שנבחר על ידנו) יהיה רשאי ליצור איתך קשר באמצעות דואר אלקטרוני או מסרון, במידה והמידע יהיה רלוונטי אלייך.

7.3.6. במידה ואתה לקוח חדש, ואנו או צד שלישי (שנבחר על ידנו) יהיה רשאי ליצור איתך קשר באמצעות אמצעים אלקטרוניים במידה והסכמת לכך.

7.3.7. באפשרותך לבקש מאיתנו כי פרטייך לא ישמשו לצרכי שיווק. לפני איסוף הנתונים אנו נודיע לך מראש אם אנו מתכוונים להשתמש בפרטייך למטרות שיווק או להעברתם לצד שלישי. ניתן למנוע את הזכות לשימוש בפרטים על ידי סימון מתאים בטפסים, כמו כן ניתן לפנות אלינו בכל עת להסרת הפרטים באמצעים ליצירת קשר המפורטים בתחתית מדיניות זו .

7.3.8. האתר מכיל מידי פעם קישורים אל חנויות, רשתות, שותפים שונות אם נכנסת לאחד מקישורים אלו , שים לב כי לכל אחד מהאתרים יש את מדיניות הגנת הפרטיות שלו, ואין אנו מקבלים כל אחריות על כך, אנא בדוק את מדינות הגנת הפרטיות באתרים אלו טרם מילאת את פרטיך באתר.

7.3.9. אנו עשויים לחשוף מידע אישי לצד שלישי בתנאים הבאים:

· בכל מקרה שבו אנו נמכור או נקנה על ידי צד שלישי במקרה כזה אנו עשויים לחשוף פרטיך האישיים למוכר או לקונה הפוטנציאלי .

· במידה ואופל וכל הנכסים שלה נרכשים על ידי צד שלישי , יתכן כי פרטייך האישיים יהיה אחד הנכסים המעוברים.

· במקרה שבו ינתן צו שיפוטי ו/או במקרה בו נעמוד בפני תביעה אזרחית ו/או פלילית בשל מעשה שלך או מי מטעמך, במקרה של סכנת חיים ו/או בכל מקרה אחר המתיר להעביר את מידע על פי כל דין.

· החלפת מידע עם חברות אחרות וארגונים לצורך הגנה מפני הונאות על מנת לצמצם את סיכון האשראי.

7.4. היכן אנו מאחסנים את הנתונים האישיים שלך

7.4.1. כל המידע המסופק על ידך נשמר ומאוחסן בשרתים המאובטחים שלנו. במידה וישנם חלקים באתר המאפשרים גישה רק באמצעות סיסמא ובחרת סיסמא לשימוש, הינך מתבקש לשמור על סודיות הסיסמא ולא לחלוק אותה עם אנשים נוספים.

7.4.2. הנתונים שאנו אוספים ממך עשויים להיות מועברים ומאוחסנים מחוץ לאזור הכלכלי האירופי("EEA"). כמוכן נתונים אלו עשויים להיות מעובדים על ידי צוות הפעלה מחוץ לאזור הכלכלי האירופי ("EEA") שעובדים עבורנו או עבור אחד מהספקים שלנו.

7.4.3. למרבה הצער, העברת המידע באינטרנט אינה מאובטחת לחלוטין. אנו נעשה כמיטב יכולתנו על מנת לשמור על פרטייך האישיים, לא נוכל להבטיח את אבטחת שידור המידע ממחשבך לאתר שלנו, כל שידור הוא על אחריותך בלבד. לאחר שנקבל את הפרטים שלך, נשתמש נהלים קפדניים ותכונות אבטחה כדי למנוע גישה לא מורשית לפרטים אלו.

7.4.4. על ידי הגשת הנתונים האישיים שלך, אתה מסכים אותם, לאחסון או לעיבוד. אנו ננקוט בכל הצעדים הדרושים על מנת להבטיח כי פרטייך מאובטחים בהתאם למדיניות פרטיות זו.

7.5. הנך מאשר, כי ידוע לך כי אופל עושה את מירב המאמצים תוך שימוש באמצעי הגנה על מערכות מחשביה. אולם אופל אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה לשרתי המחשבים שלה כאמור לעיל, עובדה אשר עשויה לשבש ולהפריע לפעילותו התקינה של האתר ו/או לשבש את אמיתות התכנים המופיעים בו.

8. שינויים במדיניות הגנת הפרטיות

אנו יכולים לעשות כל שינוי במדיניות הפרטיות בעתיד, שינויים אלו יעודנו בעמוד זה , עלייך לבדוק עמוד זה בקביעות.

9. דיוור

9.1. באישורך את תנאי התקנון אתה מאשר לאופל, וכן לחברות המנויות בקבוצת שלמה, לשלוח אליך, מדי פעם, בדואר אלקטרוני מידע פרסומי ושיווקי - בין אם מידע שהוא עצמו יפרסם ובין אם מידע שיקבל לצורך משלוח מידי צדדים שלישיים.

9.2. למען הסר ספק, אתה תיהיה רשאי להודיע לאופל בכתב על רצונך שלא לקבל דיוורים ואופל תמנע מלדוור אלייך החל ממועד קבלת הודעת המשתמש.

10. סמכות שיפוט

הסכם זה יהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל.

סמכות השיפוט בלעדית לדון בכל סכסוך העולה מהסכם זה תהיה נתונה לבית-משפט בתל-אביב ו/או בחיפה ו/או בפתח תקווה ו/או בבאר שבע.

11. גישה למידע ויצירת קשר

במידה ומילאת פרטים אישיים ב- "אופל" וברצונך לעדכן או למחוק את המידע הרשום מן הרשומות שלנו, או במקרה וברצונך לדעת מה אנו עושים עם פרטייך, באפשרותך ליצור קשר עם סוכנות "אופל" המקומית (ראה באתר מידע וכתובת). אם אתה מעדיף, אתה יכול לשלוח מייל עם בקשה ל:

התמונות להמחשה בלבד

info@opel.org.il

או

בטלפון *9190

או

קרית שלמה, צריפין 60930

אנחנו נעשה את מירב המאמצים להיענות לבקשתך.

אוקטובר 2013